20 پـــــــروژه

مرکز دانلود پایان نامه , پروژه , کارآموزی , پاورپوینت , مقاله و تحقیق دانشجویی

لامپ فوق کم مصرف پاک نور
http://kia-ir.ir

دانلود پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري


دانلود پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري

پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري پژوهش کامل در زمینه مهندسی عمران می باشد و در 3 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.

پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 61 صفحه برای رشته مهندسی عمران در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

مقدمه

با پيشرفت علم و پيشرفت در ساخت ماشين هاي حفاري، استفاده وسيع ماشين آلات حفاري به جاي عمليات آتشباري براي حفاريات زيرزميني کاربرد وسيعي پيدا کرده است. در حفاري مکانيزه از ابزار و ماشين آلات براي حفر فضاهاي زير زميني استفاده مي شود و هدف اصلي آن رسيدن به سرعت بالا در احداث و حفر اين فضاها مي باشد. عمليات حفاري يکي از پرهزينه ترين عمليات اجراي در حفريات زيرزميني مي باشد. از طرفي در انتخاب دستگاه حفاري محدوديت زيادي وجود دارد و يا به بيان ديگر در انتخاب دستگاه حفاري انعطاف پذيري وجود ندارد يعني در يک پروژهاستفاده از چندين ماشين حفاري, به دليل بحث اقتصادي و هزينه بالايي ماشين آلات حفاري کمتر استفاد مي شود. بنابراين بايد قبل از انجام عمليات، نوع دستگاه و ماشين آلات حفاري مشخص شده باشد. در انتخاب نوع ماشين حفاري بررسي و کارايي آن، يکي از عوامل بسيار مهم مي باشد. در نتيجه بررسي عملکرد و کارايي هريک از ماشين الات حفاري يکي از عوامل بسيار حياتي در حفريات زير زميني مي باشد. در اين جا بحث در مورد عوامل تعيين کننده در انتخاب نوع دستگاه نمي باشد بلکه عملکرد دستگاه حفاري رودهدر و TBM به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته شده است.

فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول ، عملکرد و کارايي عمليات حفاري
1-1- عملکرد و کارايي عمليات حفاري. 3
1-2- مدل‌هاي تئوري. 6
1-3- مدل‌هاي تجربي. 6
فصل دوم ، عملکرد ماشين رودهدر
2-1. مقدمه. 9
2-2- پارامترهاي موثر ماشين رودهدر در عملکرد11
2-2-1- تاثير نوع و توان ماشين رودهدر بر عملکرد حفاري. 11
2-2-2- تاثير نوع سر مته ماشين رودهدر بر عملکرد حفاري. 18
2-2-2-1- انواع مته. 18
2-2-3- تاثير فاصله داري برنده ها در سرمته بر عملکرد دستگاه رودهدر19
2-3- تاثير پارامترهاي ژئوتکنيکي در عملکرد ماشين رودهدر24
2-4- تاثير مقاومت سنگ.. 25
2-5- تاثير زون چسبنده28
2-6- تاثير مواد ساينده بر عملکرد حفاري. 29
فصل سوم ، پيش بيني عملکرد ماشين تمام مقطع
3-1- مقدمه. 32
3-2- قسمت‌هاي مختلف ماشين حفاری تمام مقطع. 33
3-2-1- صفحة حفار33
3-2-2- ابزار برش.. 34
3-2-3- چنگ‌زن‌ها35
3-2-4- سيستم پشتيباني. 35
3-2-5- جت آب.. 35
3-3- عوامل موثر در عملکرد ماشين تمام مقطع:36
3-3-1- عوامل ژئوتکنيکي موثر در عملکرد ماشين تمام مقطع. 36
3-3-2- نرخ نفوذ و مقاومت فشاري. 36
3-4- پيش بيني تجربي عملكرد ماشين حفاري تمام مقطع. 38
3-4-1- روش ساده38
3-4-2 : روش چند متغيره38
3-4-2-1- روش NTH.. 38
3-4-2-2- روش RMi38
3-4-2-3- روش CSM.. 38
3-4-2-4- روش QTBM. 39
3-4-2-5- روش RSR.. 41
3-5- مطالعه موردي پيش بيني تجربي عملکرد ماشين تمام مقطع. 41
3-5-1: تونل من. 44
3-5-2- تونل پيو44
3-5-3- تونل وارزو44
3-5-4- طبقه بنده توده سنگ.. 44
3-5-5- روابط هاي تجربي. 46
3-5-5-1- نرخ پيشروي. 46
3-5-5-2- روابط تجربي براي سنگ هاي مختلف.. 46
3-5-6- مقايسه با روش هاي پيش بيني عملکرد50
3-5-6-1- مدل RSR.. 50
3-5-6-2- مدل QTBM. 50
نتيجه گيری. 52
منابع. 53
فهرست شکل ها و جدول ها
شکل 1-1: عوامل موثر در عمليات حفاري. 4
شکل 2-1: نماي از ماشين رودهدر با روش حفاري محوري(شرکت ويرث).10
شکل 2-2 : نماي از ماشين رودهدر با روش حفاري متقاطع(شرکت ويرث).10
شکل 2-3 : تحليل استحکام رودهدر در رودهدرهاي تاج مخروطي (بالا) و تاج طبلکي(پايين)12
شکل 2-4: نماي از نيروهاي وارد به رودهدر نوع مخروطي. 13
شکل2-5 : نماي از فلوچارت براي محاسبه گشتاور14
شکل 2-6 : نحوه برش دستگاه رودهدر15
شکل 2-7 : تاثير عرض ماشين (e)، عرض چرخ زنجير (p)، و فاصله بين مرکز ثقل تا انتهاي ماشين(a) با توجه به گشتاور16
شکل 2-8 : تغييرات گشتاور با توجه به به تغييرات وزن. 17
شکل2-9 : تغييرات گشتاور به توجه به تغييرات طول بازوي. 17
شکل 2-10 : انواع مته هاي برش.. 18
شکل2-11 : نماي از پارامترها فاصله داري ابزار برنده در سرمته مخروطی. 20
جدول 2-1 : مشخصات سرمته و ابزار برنده و فاصله داري طراحي شده20
شکل 2-12: نماي از همپوشاني نگهدارنده ابزاز برنده در سرمته نوع سوم. 21
شکل 2-13 : نماي از محل قرار گيري ابزار برنده در سرمته به صورت دو بعدي. 21
شکل 2-14: نماي سه بعدي مدل ابزار برنده شماره 1 و شماره 4 در سرمته با فاصله داري نابرابر22
شکل 2-15: نماي سه بعدي مدل ابزار برنده شماره 1 و شماره 4 در سرمته با فاصله داري برابر22
شکل 2-16: نماي از سرمته با فاصله داري برابر22
جدول2-2: ميزان مصرف برنده ها با توجه به نوع سرمته. 23
جدول 2-3: نتايج حاصل از اندازه گيري برجا براي دو نوع سرمته. 23
شکل 2-17: عوامل زئوتکنيکي مهم در کارآيي رودهدرها24
شکل2-18: مقطع زمين شناسي تونل. 24
جدول 2-4 : نتايج ازمايش شميايي در تونل. 25
جدول 2-5 : پارامترهاي ژئوتکنيکي نمونه هاي سنگي در زون هاي مختلف.. 25
جدول 2-6 : نتايج عملکرد رودهدر در زون هاي مختلف.. 25
جدول2-7: طبقه بندي اطلاعات حاصل از حفاري در نقاط مختلف جهان توسط مدرسه عالي معدن[10].26
شکل 2-19: مقاومت فشاري در هر شرايط زمين شناسي– نرخ نفوذ آني براي هر نوع رودهدر[10].27
شکل 2-20 : نمودار نرخ نفوذ آني با توجه به نسبت P/UCS[10].27
شکل 2-21 : نمودار نرخ نفوذ آني با توجه به نسبت W/UCS[10].28
شکل 2-22 : نرخ نفوذ آني با توجه به نسبت P*W/UCS براي سنگ هاي رسوبي رودهدرهاي متقاطع[10].28
شکل 2-23- نماي از تاثير مواد چسبنده در سرمته. [10].29
شکل 2-24 : تاثير ميزا ن درصد کوارتز معادل در عمر سرمته[11].30
شکل 3-1 : مقطع عرضي TBM.. 32
شکل 3-2 : صفحه حفار يك ماشين تمام مقطع[6].33
جدول 3-1 : رده بندي سنگ‌ها براي TBM[6].34
شکل 3-3 : ابزار برندة ديسكي و نيروهاي مؤثر وارد بر آن [6].34
شکل 3-4 : ابزار برندة غلتكي و نيروهاي وارد برآن [6]35
شکل 3-5 : استفاده از جت آب در ماشين‌هاي حفار تمام مقطع [6].35
شکل 3-6 : منحني مقاومت فشاري - نرخ نفوذ37
جدول 3-2: جدول مقاومت فشاري - نرخ نفوذ [6]37
شکل 3-7: رابطه شاخص نرخ حفاري– مقاومت فشاري [6]37
شکل 3-8 : شاخص عمر برش دهنده ها در سنگ هاي مختلف.. 40
شکل 3-9 : رابطه m1 با طبقه بندي Q[12]41
جدول 3-3 : اطلاعات توصيفي و تجهيزات لازم براي حفاري تونلها [12]42
جدول 3-4 : مشخصات ژئوتکنيکي و زمين شناسي تونلها [12]42
شکل 3-10 : مقطع زمين شناسي تونلها [12]43
شکل 3-11 : طبقه بندي RMR در سه تونل. [12]45
شکل 3-12 : رابطه بين طبقه بندي Q و RMR در سه تونل [12].45
شکل 3-13 : اناليز آماري واريانس به منظور رسيدن به يک مدل رگراسيون معني دار(داده ها حاصل از تونل من [12].46
شکل 3-15 : رابطه بين نرخ نفوذ و طبقه بندي RMR در تونلهاي حفاري شده . جدول کوچک در بالا هر نمودار نشانده نتايج الانيز واريانس مي باشد[12].47
شکل 3-16 : زابطه نرخ نفوذ (چپ)و نرخ نفوذ ويژه(راست) TBM و طبقه بندي RMR[12]48
شکل 3-17 : رابطه ميزان بهره دهي و طبقه بندي RMR[12]48
شکل 3-18 : نرخ نفوذ متفاومت در سنگ هاي مختلف و با RMR يکسان [12].49
شکل 3-19 : تغييرات نرخ نفوذ براي سختي موس رابطه بهتري نسبت به مقاومت فشاري تک محوره نشان مي دهد. 10 داده از پنچ نوع سنگ مختلف از تونل من براي اين آناليز استفاده شده است[12].49
جدول 3-5 : پارامتر هاي لازم براي روش QTBM[12]50
شکل 3-20 : پيش بيني عملکرد ماشين تمام مقطع توسط روش RSR (چپ) و QTBM (راست) [12].51
شکل 3-21 : مقايسه داده هاي ثبت شده نرخ نفوذ براي سه تونل مذکور با توجه به روش QTBM [12].51


مبلغ واقعی 7,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 6,300 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 45

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

دریافت SMS های دیگران در گوشی شما

دریافت SMS های دیگران در گوشی شما

شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظورما نرم افزاری را آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ارسال میشود به همین راحتی! اگر هدف شما، کسب ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

جعل تماس حرفه ای اندروید

جعل تماس حرفه ای اندروید

با استفاده از این برنامه می‌توانید تماس‌های قلابی دریافت کنید. این برنامه به شما امکان می‌دهد تا یک تماس قلابی از طرف شخص مورد نظر به خودتان دریافت کنید و به عنوان مثال وانمود کنید که رئیستان در حال تماس با شما می‌باشد. می‌توانید شماره، تصویر و زنگ دلخواه خود را ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 10 بهمن 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

نرم افزار آشپزی ایرانی اندروید

نرم افزار آشپزی ایرانی اندروید

نرم افزاری شامل آموزش پخت تمام غذاهای ایرانی و محلی شهرهای مختلف ایران ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات ,

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات ,

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 10 بهمن1395 کسب درامد میلیونی از ...

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان دانلود پکیج آموزش ساخت شماره مجازی نامحدود + هدیه ویژه هر چقدر نیاز داشته باشید می توانید شماره ی مجازی ایجاد کنید با قابلیت ثبت نام در تلگرام و واتس آپ و وایبر و دیگر برنامه ها مزایای استفاده از پکیج Virtual ...

نرم افزار برق

نرم افزار برق

‏الکترودروید : این نرم افزار شامل رنگ مقاومت ها محاسبه خازن محاسبه گر ترانس ها توان تلف شده نحوه ساخت پورت های LAN VGA USB 1 2 3 3.1 HDMI و هزاران قابلیت دیگر است اوری سرکویت : این نرم افزار مانند پروتئوس و ارکد شامل یک صفحه حاوی نماد مقاومت خازن منابع ترانس و……. میباشد که شما ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

دانلودرایگان کتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودرایگان کتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

کلید کتاب کار Four Corners 1،2،3،4+ متن listening درون CD این بسته دربرگیرنده کلید کتابهای کار (ورک بوک) 1 ،2 ،3 و 4 وهمچنین متن کامل لیسینینگ فورکرنرز میباشد. پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1 ( حجم فایل : 3.72 MB ) پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر2 ( حجم فایل : 10.21 MB ...

کتاب آموزش آردوینو

کتاب آموزش آردوینو

بردهای آردوینو یکی از بهترین گزینه ها برای یادگیری سریع و انجام پروژه ها با استفاده از میکروکنترلرها می باشد. در حال حاضر بردهای آردوینو با هسته های arm و avr عرضه می شوند. فایل ارائه شده شامل آموزش فارسی arduino در 66 صفحه و 50 پروژه کاربردی انجام شده با استفاده از arduino است. ...

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک

فایل کتاب موفقیت یا شکست در 90 روز اول نتورک مارکتینگ و رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای نکته مهم : با خواندن این کتاب موفقیت خود را تضمین کنید. چکیده : کتاب حاضر یک راهنمای آموزشی مناسب برای تجارت بازاریای شبکه ای MLM ( بازاریابی چند لایه ای یا چند سطحی) ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع بندی ...

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام افزایش فالوور،لایک،بازدید و کامنت قابلیت انتخاب فالوورها بر اساس شهر و یا مشاغل (جدید و بسیـار کمیـاب) با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت hitsfa , این بار قصد ارائه یکی از ربات های اینستاگرام را داریم که بسیار کمیاب است و کاربرد های ...

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009 توضیحات محصول فیلم آموزش نصب نرم افزار ArtCAM2009 همراه با کرک دائمی برنامه در این فیلم آموزشی تصویربرداری با کیفیت بالا از محیط دسکتاپ در هنگام نصب برنامه انجام شده و نکات به صورت تایپی همزمان با نصب برنامه نمایش داده میشود. نوع کرک برنامه FlexLM می ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

نازکدوزی درجه 2

نازکدوزی درجه 2

نمونه سوالات تستی رشته نازکدوزی درجه 2 - زیرمجموعه طراحی و دوخت شامل 12سری سوالات تستی استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای * پکیج استثنایی ...

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

دانلود نمونه سوالات رشته کاربر رایانه همراه با جواب سوالات منتشر شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قالب سوالات : Pdf ساعت استاندارد : 300 ساعت کداستاندارد : 3/0/1/24/42-3 ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن

دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن

دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن+pdf ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلی - دکتر رضا فاضل (همراه با تمارین به صورت حل شده که گویا خلاصه ی کتاب ...

معرفی بانکهای وام دهنده در سال جدید

معرفی بانکهای وام دهنده در سال جدید

لیست بهترین وام های موجود در بانک های ایران معرفی بانکهای ارائه دهنده وام فوری سلام .من علی شمس، یک کارآفرین هستم که برای توسعه کارمنیاز خیلی فوری به اخذ وام داشتم. دراین مدت به بانک­های زیادی مراجعه کردم و تجربیات و اطلاعات زیادی جمع آوری کردم.حالا قصد ...

فایل فلش فارسی و رسمی هواوی Y6 Pro TIT U02 بیلد 107

فایل فلش فارسی و رسمی هواوی Y6 Pro TIT U02 بیلد 107

فایل فلش فارسی و رسمی هواوی Y6 Pro TIT U02 بیلد 107 فایل فلش مخصوص برنامه فلش تولز و دی لود مموری کارت میباشد رام فلش تولز کامل و دارای تمام پارتیشن ها میباشد رام رسمی و بدون باگ میباشد telegram @mob_file @mobfile ...

مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد مقاومتی

مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد مقاومتی

فهرست مطالب فصل اول:كليات تحقيق 1 مقدمه 2 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 4 مبانی نظری: مؤلفه ها و عناصر اقتصاد مقاومتی 5 نیروی نظامی 6 فصل دوم:اقتصاد مقاومتي 8 مفهوم اقتصاد مقاومتي 9 فلسفه طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی 11 تحریم 12 تاریخچه تحریم آمریکا علیه ایران 12 نتایج نهایی ...

گیلان-رشت

20 پروژه از بازدید شما تشکر نموده و آماده پاسخ گویی به سوالات و پیشنهادات شما است
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما